Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o przeznaczeniu 35,8 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2018 w kwocie 66 520 076,67 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,7 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 796 667,2 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 30 723 409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
W maju ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję.
Mennica Polska odnotowała 67,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 53,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 66,52 mln zł wobec 69,48 mln zł zysku rok wcześniej.
Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,04 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)