To czy wejdziemy do strefy euro, to nie jest decydująca kwestia dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski i tego, czy zaczniemy doganiać Zachód, ale powinniśmy o niej rozmawiać – mówi ekonomista Banku Światowego Marcin Piątkowski.

Euro jest jednym z instrumentów, które może nam pomóc w tym pościgu – mówi ekspert. Piątkowski twierdzi, że powinniśmy wejść do strefy euro, ale jeszcze nie teraz. Dlaczego? O tym więcej w rozmowie, która znajduje się poniżej: