Euro jest jednym z instrumentów, które może nam pomóc w tym pościgu – mówi ekspert. Piątkowski twierdzi, że powinniśmy wejść do strefy euro, ale jeszcze nie teraz. Dlaczego? O tym więcej w rozmowie, która znajduje się poniżej: