ZPC Otmuchów miały 0,75 mln zł straty netto ogółem z dz. kont. w I kw. 2019 r.


Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I kw. br. 0,72 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.
Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody sięgnęły 57,62 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 52,6 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w I kwartale 2019 roku wyniosły 57 623 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody wzrosły o 5 026 tys. zł (tj. 9,6%). Wyższe przychody były przede wszystkim efektem rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami oraz niższej bazy roku 2018 z uwagi na przesunięcie harmonogramu inwestycji, co skutkowało przejściowymi brakami produktowymi w I kwartale 2018 roku. W efekcie powyższego przychody segmentu słodyczy wyniosły 41 446 tys. zł i były wyższe o 2 789 tys. zł (tj. 7,2%) względem roku poprzedniego. Dodatkowo wpływ na wzrost przychodów w I kwartale 2019 roku miały wyższe o 13,1% przychody w segmencie produktów śniadaniowych oraz zbożowych, które są głównie wynikiem wyższej sprzedaży do obecnych odbiorców" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wyniosła 0,22 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.
(ISBnews)