Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi będzie mógł sprzedać Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100% akcji Simple Creative Products, podała spółka.

"Uzyskano pisemną zgodę zastawnika, tj. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na sprzedaż Akcji Simple na rzecz Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie oraz uzyskano zgodę rady nadzorczej emitenta na realizację sprzedaży akcji Simple" - czytamy w komunikacie.

Tym samym zostały spełnione wszystkie warunki warunkowej umowy sprzedaży. W związku z powyższym oraz zawartą umową, Gino Rossi wraz z Forum 82 FIZ przystąpi do procedury przeniesienia posiadania akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ, podano dalej.

W ub. tygodniu Gino Rossi podało, że zawarło z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products. Cena sprzedaży akcji Simple wynosi 1 zł.

W połowie kwietnia br. Skyline Insolvency Solutions odstąpiło od transakcji zakupu akcji Simple Creative Products od Gino Rossi z powodu niezwolnienia przez bank PKO BP zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)