Onico miało 2,35 mln zł zysku netto, 6,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Onico odnotowało 2,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln zł wobec 5,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 546,03 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 681,97 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej osiągnęły w I kw. 2019 r. poziom 546 mln zł, co jest wynikiem niższym o 20% niż w analogicznym okresie 2018 r. Pierwszy kwartał jest szczególnie trudny ze względu na ograniczony popyt na paliwa ciekłe, takie jak diesel, benzyna oraz biopaliwa. Pomimo niższych przychodów grupa kapitałowa Onico wypracowała zysk netto w wysokości 2,35 mln zł, porównywalny z wynikami w analogicznym okresie 2018 r. Udało się to osiągnąć poprzez zwiększenia marży jednostkowej na sprzedawanych produktach oraz ścisłą kontrolę nad kosztami grupy. Marża jednostkowa netto zwiększyła się o 22% vs 2018 i osiągnęła poziom 0,43%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)