STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-05-17
IRDN /IRDN Index 278,44
sIRDN /sIRDN Index 299,74
offIRDN / offIRDN Index 238,15
IRDN24 /Base 274,32
IRDN8.22 /Peak 298,71
IRDN23.7 / Offpeak 233,67
TGe24 272,88
TGeBase 273,04
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 87 608,60
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 430 402,20

Źródło: Giełda Energii SA