Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 6,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,09 mln zł wobec 12,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 17,18 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 500,34 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 372,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 2,6 mln zł wobec 0,6 mln zł straty rok wcześniej.
"Spodziewamy się, że bieżący rok będzie nadal trudny w sektorze recyklingu metali nieżelaznych – przygotowujemy się na spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w Polsce. Stąd nasza coraz większa koncentracja na wysokomarżowych segmentach. Umacnianie pozycji w Europie – dzięki naszym zakładom w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i na Litwie – wymaga budowania istotnych przewag, by efektywnie konkurować z wielomiliardowymi, międzynarodowymi korporacjami. Dlatego intensywnie pracujemy nad zwiększaniem możliwości operacyjnych spółek z naszej Grupy" – powiedział prezes zarządu Elemental Holding Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.
"Kluczowe jest dla nas zbudowanie silnego, światowego podmiotu – tym samym wymaga to inwestycji, a nie wyłącznie koncentracji na wynikach finansowych. Dodatkowo przygotowujemy się na obowiązek split-paymentu, który w naszej branży będzie wymagany pod karą sankcji od 1 września 2019 roku"- dodał.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
(ISBnews)