Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Auto Partner podjęli uchwałę o wypłacie 2,6 mln zł z zysku za 2018 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,02 zł na każdą akcję.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Auto Partner podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2018, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 2 602 500 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,02 zł. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 125 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 czerwca 2019 roku, oraz termin wypłaty dywidendy na 12 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.
(ISBnews)