Mirbud miał 6,55 mln zł zysku netto, 11,86 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Mirbud odnotował 6,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11,86 mln zł wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,29 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 142,5 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1,9 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)