Nowela likwiduje zawarte w obecnych przepisach odesłania do m.in. nieobowiązujących już przepisów Kodeksu cywilnego z 1964 roku. ws. niedoręczonych przesyłek. Nowe przepisy odsyłają już do obowiązującej od 2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych, kompleksowo regulującej zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można ustalić lub których nie można dostarczyć do właściciela.

Nowe przepisy przewidują m.in. że w przypadku kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy. Kiedy jest to jednak niemożliwe - z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy - operator pocztowy będzie stosował odpowiedni przepis ustawy o rzeczach znalezionych i przekazywał taką przesyłkę staroście. (PAP)

autor: Michał Boroń