Wydajność pracy w USA wzrosła o 3,4% kw: kw w I kw. - dane fin.Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła o 3,4% kw/kw w I kw. 2018 br., wynika z finalnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 3,5% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.

(ISBnews)