Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,67 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.
"Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto za rok 2018 w kwocie 28 457 300,67 zł został podzielony w następujący sposób: a) kwota 22 783 832,67 zł na kapitał zapasowy spółki, kwota 5 673 468,00 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,50 zł" - czytamy w treści podjętej uchwały.
Dzień dywidendy ustalono na 18 czerwca 2019 r., a termin wypłaty na 26 czerwca.
W ubiegłym roku akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,59 mln zł na kapitał zapasowy.
Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.
(ISBnews)