Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania


Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Ashdod Holding Limited - główny akcjonariusz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona - podpisał list intencyjny o niewiążącym charakterze z potencjalnym inwestorem, który wyraził wstępne zainteresowanie dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności możliwością nabycia istniejących jej akcji, podała Baltona.
"Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona otrzymał od Flemingo International Limited pismo informujące o podpisaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza spółki listu intencyjnego o niewiążącym charakterze z potencjalnym inwestorem (dalej: Inwestor), który wyraził wstępne zainteresowanie możliwością:
- dofinansowania spółki w oparciu o krótkoterminowe instrumenty dłużne (obligacje), które miałyby zostać wyemitowane przez spółkę i dodatkowo zabezpieczone przez Ashdod lub Flemingo,
- jak również w dalszej kolejności możliwością nabycia istniejących akcji emitenta" - czytamy w komunikacie.
Baltona mając powyższe na uwadze podjęła decyzję o skupieniu swoich działań w ramach przeglądu opcji strategicznych na procesie potencjalnej emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych.
"Niezależnie od powyższych działań Baltona pozostaje również w toku analizy opcji związanej z przeglądem potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania aktywów operacyjnych (z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów, optymalizacji lub uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta) przy czym analizy te obejmują wyłącznie aktywa zlokalizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji powyższego czasowo zawiesza analizy oraz działania związane z możliwością realizacji pozostałych spośród opcji wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym nr 20/2019" - czytamy także.
Spółka zastrzegła, że nie wyklucza przy tym możliwości powrotu do pozostałych opcji w przyszłości.
Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.
(ISBnews)