Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Archicom zdecydował o emisji do 60 000 obligacji serii M4/2019 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka.
"Obligacje serii M4/2019 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu" - czytamy w komunikacie.
Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000 zł i równa jest cenie emisyjnej.
Oprocentowanie obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 3,3% w skali roku. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące.
"Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na 14 czerwca 2023 r." - czytamy dalej.
Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie(ASO), podano także.
Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)