Mirbud: Rozpoczęcie skupu akcji JHM Development 17 czerwca


Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Mirbud opublikował ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej JHM Development i memorandum informacyjne w związku z emisją akcji serii J bez prawa poboru, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji JHM Development zaplanowano na 17 czerwca.
"W dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie ofert sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach skupu, na warunkach wskazanych w ogłoszeniu" - czytamy w komunikacie.
Tego samego dnia rozpocznie się też przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii J oraz oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych i objęciu akcji serii J spółki na warunkach wskazanych w memorandum.
W połowie kwietnia br. Mirbud przyjął założenia transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W tym celu postanowił ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji.
JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)