Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 5,9% r/r, a pozapłacowe - także o 5,9% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 5,6%, w sektorze budownictwa 4,4%, zaś w usługach sięgnął 5,4%.

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 2,4% r/r w I kw. 2019 r. (po wzroście o 2,3% r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 2,6% r/r w I kw. 2019 r. (wobec wzrostu o 2,8% r/r kwartał wcześniej), podano w komunikacie.

W I kw. 2019 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 2,5% r/r, a pozapłacowe - o 2,2% r/r. W całej UE było to odpowiednio: +2,7% i +2,1%, podał też Eurostat.Najwyższe wzrosty kosztów pracy zanotowały Rumunia (16,3 proc.) i Bułgaria (12,9 proc.). Tylko w Grecji koszty te zmalały (-0,2 proc.).

>>> Polecamy: Polski obiad coraz droższy. Ceny żywności rosną już skokowo