Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto banku osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 65 012 670,65 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach.
BOŚ Bank odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)