STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-06-20
IRDN /IRDN Index 219,61
sIRDN /sIRDN Index 231,98
offIRDN / offIRDN Index 201,13
IRDN24 /Base 220,12
IRDN8.22 /Peak 231,29
IRDN23.7 / Offpeak 201,49
TGe24 225,27
TGeBase 220,56
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 79 158,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 790 219,30

Źródło: Giełda Energii SA