V4 ma o propozycji dyskutować w najbliższych dniach.

Jeżeli znajdziemy takiego kandydata, to będziemy go wspólnie popierać - powiedziała Witek na konferencji prasowej. „To powinien być człowiek, który będzie słuchał naszego głosu i szukał płaszczyzny porozumienia i konsensusu” – podkreśliła w rozmowie z PAP. Zwróciła uwagę, że powinien być to kandydat z kraju, który ma granice lądowe, a nie morskie. „Bardzo często mówi się o granicy morskiej, a my mamy problem granicy lądowej i od tego problemu nie uciekniemy. Trzeba go rozwiązać” – stwierdziła.

„W obliczu obecnych i przyszłych wyzwań w kwestii azylu bardzo ważnym zadaniem Komisji Europejskiej na najbliższe lata powinno być przede wszystkim wsparcie państw członkowskich w zbudowaniu systemu, który pozwoli na odzyskanie kontroli nad przepływami migracyjnymi i zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkich obywateli” – powiedziała o oczekiwaniach wobec przyszłego komisarza UE. Podkreśliła, że obowiązek relokacji nie może stanowić podstawy przyszłego systemu kryzysowego.

Także minister spraw wewnętrznych Słowacji Denisa Sakova mówiła o postulatach V4, które powinny trafić do nowego komisarza. Wymieniła m.in. konieczność zachowania porozumienia i obszaru Schengen, skuteczną jego ochronę, przestrzeganie umów o readmisji i zasad udzielania azylu. Podkreśliła też, że do tych postulatów zalicza się również rozwiązywanie problemu migracji w krajach, skąd ona pochodzi. „Jesteśmy także przeciwko przymusowym relokacjom” – powiedziała Sakova.

Podsumowując roczne przewodnictwa Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej, Sakova zwróciła uwagę, że posunęło ono naprzód rozwiązywanie kwestii efektywnego wykorzystania sił i środków Czech, Słowacji, Polski i Węgier w państwach Bałkanów Zachodnich. Do sukcesów przewodnictwa zaliczyła odrzucenie systemu obowiązkowej relokacji migrantów. Odpowiadając na jedno z dziennikarskich pytań, uznała, że „jest zbyt wcześnie, by rozważać hipotetyczne stanowisko KE odnośnie łączenia solidarności z funduszami europejskimi”.

Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przejmują 1 lipca od Słowacji Czechy. Czeski wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Kulhanek podkreślił, że nadal będą rozszerzane współpraca i pomoc dla państw regionu Bałkanów Zachodnich. „To witryna, dzięki której widać, jak kraje V4 mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego” – powiedział.

Zapowiedział, że czeskie przewodnictwo V4 będzie także zawracało uwagę na tak zwane miękkie cele terrorystyczne oraz na cyberprzestępczość.

Uczestniczący w spotkaniu minister spraw wewnętrznych Węgier Sandor Pinter podkreślał znaczenie konsultacji i późniejszej koordynacji wspólnych działań V4. Podkreślił odpowiedzialność za wewnętrzne granice UE.

>>> Czytaj także: Zieloni: sprzeciw wobec osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. działaniem na szkodę Polski