Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na "Utrzymanie, konserwację i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022", podała spółka. Wartość złożonej oferty to 55,6 mln zł netto.

Zamawiającym jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. "Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 55,6 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 68,4 mln zł. Termin realizacji zadania: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Wśród kryteriów oceny ofert cena brutto stanowiła 60%, liczba posiadanych pojazdów pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w specyfikacji technicznej: 20%, a okres obowiązywania gwarancji: 20%, podano także.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 832,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)