Rząd przyjął we wtorek tzw. pakiet prosumencki, który zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w systemie opustów. Pakiet zawarto w projekcie noweli ustawy o OZE, który zyskał we wtorek akceptację rządu i teraz trafi do Sejmu.

Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz stosują gospodarstwa domowe.

"Liczę na to, że te regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Już mamy pod tym względem konkretne osiągnięcia. W ubiegłym roku powstało u nas łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE" - wskazała, cytowana we wtorkowym komunikacie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Reklama

Jak dodała, według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

Według MPiT przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji.

"Na mocy poprawki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów" - dodano.

Pakiet zakłada też rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co ma umożliwić korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. A także rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.

Inne rozwiązanie to wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Pakiet przewiduje również zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.

>>> Czytaj też: Rekordowa emisja trującego arsenu w Głogowie. Prokuratura szuka winnych