Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakończyła proces weryfikacji raportu pt. "MPIPETrace – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease" i wydała pozytywną ocenę dla realizacji projektu kardioznacznika. Tym samym Komisja Europejska dokonała finalnego rozliczenia wydatków na rzecz Synektik, podała spółka.
"Powyższa informacja została uznana przez zarząd Synektik za istotną z powodu strategicznego znaczenia projektu kardioznacznika dla grupy kapitałowej Synektik, jak również z uwagi na fakt, że wartość dofinansowania, które spółka otrzymała na realizację projektu, przekracza 20% kapitałów własnych spółki" - czytamy w komunikacie.
Całkowita wartość projektu wyniosła 3 687 250,00 euro, przy dofinansowaniu 100% z Programu Horyzont 2020 w ramach Fazy 2 SME Instrument.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)