Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,49 mln zł, tj. 25 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37 493 875,00, co stanowi 25 zł na jedną akcję" - wynika z uchwały.
ZWZ ustaliło także iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r., termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r. Dywidendą objętych jest 1 499 755 akcji spółki.
Wawel odnotował 77,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 113,32 mln zł zysku rok wcześniej.
Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.
(ISBnews)