Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu AptaMG "Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną", podała spółka.
"Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14,73 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 10,78 mln zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Wkład własny projektu w wysokości 3,9 mln zł emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji. Wsparty dofinansowaniem NCBR projekt będzie realizowany w spółce pod nazwą AptaMG z identyfikatorem PB005" - czytamy w komunikacie.
Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.
(ISBnews)