Zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym Rafał Mikusiński wskazał na czwartkowym spotkaniu na przepisy zabraniające oferowania i udzielania przedsiębiorstwom zdefiniowanym jako „podmioty zatrudniające” korzyści w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK.

"Dodał, że z uwagi na przepisy antykorupcyjne te same rygory dotyczą także oferowania korzyści organizacjom reprezentującym pracowników, które biorą udział w procesie wyboru dostawcy PPK" - napisano w komunikacie.

Jak podała KNF, przedstawiciel Komisji zwrócił także uwagę uczestników spotkania na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w imieniu instytucji finansowych działalność informacyjną oraz odpowiedzialnymi za proces zawierania umów o uczestnictwo w PPK.

"Urząd KNF będzie zwracał szczególną uwagę na działalność i na programy sprzedażowe podmiotów, które oferują programy PPK oraz podmiotów nadzorowanych, które są biznesowo powiązane z podmiotami oferującymi te programy" - napisano.

Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach. (PAP Biznes)