Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów


Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Jujubee zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka.
"Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z transakcjami sprzedaży akcji spółki dokonanymi przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, […] do których to osób docelowo ma zostać skierowana emisja oraz do Macieja Kulińskiego, który z dniem 12 lipca 2019 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej emitenta" - czytamy w komunikacie.
Celem zarządu jest emisja 150 000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 15 000 zł, po cenie emisyjnej równej 2 zł za każdą akcję, podano także.
"Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd emitenta w drodze osobnej uchwały po uprzedniej zgodzie rady nadzorczej" - czytamy dalej.
Jednocześnie spółka podkreśliła, iż podjęcie przez zarząd stosownych uchwał dot. podwyższenia kapitału zakładowego możliwe będzie po zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.
(ISBnews)