Każdy senator otrzymuje comiesięczną dietę parlamentarną, tj. ponad 2 tys. brutto. Na konta deputowanych niezawodowych wpływa dodatkowo uposażenie w wysokości ok. 8 tys. brutto. Do listy źródeł senatorskich dochodów należy dopisać też wysokie dodatki, m.in. ryczałt na prowadzenie biura.

Główne źródła dochodu senatora

Przepisy uprawniają senatorów do zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem mandatu. Za taką rekompensatę uznawana jest dieta parlamentarna, którą co miesiąc otrzymuje każdy senator. Deputowani zawodowi, czyli niepodejmujący dodatkowej aktywności zawodowej czy gospodarczej, otrzymują również uposażenie. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 r. jego wysokość ma odpowiadać 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Uposażenie ma pozwolić deputowanym na pełne poświęcenie się obowiązkom parlamentarnym i zrezygnowanie z innej działalności zarobkowej.

Wysokość uposażenia i diety poselskiej

Wysokość podstawowego uposażenia wynosi około 8 tys. brutto Natomiast dieta parlamentarna (25 proc. uposażenia) to kwota przekraczająca 2 tys. brutto.

Dodatki funkcyjne

Dieta oraz uposażenie to podstawowe, ale nie jedynie źródła dochodów senatorów. Budżet niektórych z nich zasilają bowiem także dodatki funkcyjne. Za stanowisko przewodniczącego komisji senator otrzymuje dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia. Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego dostaje natomiast 15 proc. pensji, a za przewodniczącego podkomisji stałej - 10 proc.

Ryczałt na prowadzenie biur senatorskich

Comiesięczny ryczałt na prowadzenie biur senatorskich wynosi około 11 tysięcy. Pieniądze te powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem biura takie jak m.in. wynagrodzenie pracowników biura, ekspertyzy i opinie oraz tłumaczenia czy czynsz oraz inne opłaty związane z najmem lokalu, w którym znajduje się biuro.

>>> Czytaj też: Wybory do Sejmu i Senatu - kogo wybieramy, jak długo trwa kadencja posłów i senatorów