Program współpracy partnerskiej przewiduje uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019-2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro.

"W BGK jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego jest wyrazem odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami tworzymy ważne rozwiązania, które będą wspierać innowacyjne i przyjazne środowisku inwestycje w Unii Europejskiej. Podejście to jest zgodne z przyjętą przez polski rząd 'Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym', która powstała w oparciu o analogiczną unijną strategię dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym. W dokumencie tym położono nacisk na 4 priorytety: wspieranie innowacyjności, stworzenie europejskiego rynku surowców wtórnych i zapewnienie ich wysokiej jakości oraz rozwój sektora usług" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

W realizacji inicjatywy biorą banki: Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), w tym Bpifrance (Francja), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) (Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO) (Hiszpania) oraz Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Niemcy).

"Przeciwdziałanie zmianom klimatu i powstrzymanie katastrofy ekologicznej to najpilniejsze wyzwania naszych czasów. Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakim obecnie dysponujemy. To pomoże nie tylko osiągnąć cele porozumienia paryskiego, ale dodatkowo przyniesie ogromne korzyści społeczno-gospodarcze. W ramach wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym stawiamy sobie jeszcze ambitniejsze cele i łączymy siły z naszymi partnerami, aby powstrzymać falę odpadów" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie.

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego JICE umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych, podano także.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

>>> Czytaj też: Polska przewiezie 100 ton złota z Banku Anglii do swoich skarbców