Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę pożyczki, w jednej transzy, w kwocie 30 mln zł po spełnieniu warunków wyszczególnionych w umowie, podała spółka.

Umowa pożyczki ma charakter warunkowy i uruchomienie środków w jej ramach będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków, w szczególności po zawarciu przez Torpol umowy na realizację kontraktu na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz -Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" i uzyskaniu zgody zamawiającego, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, na przelew wierzytelności z kontraktu, poinformowano.
"Spłata pożyczki nastąpi w trzech ratach po 10 mln zł na koniec odpowiednio czerwca 2021 r., listopada 2021 roku oraz marca 2022 roku, przy czym spółce będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty pożyczki" - czytamy w komunikacie.

Uwzględniając zawarcie powyższej umowy, łączna kwota obowiązujących umów Torpolu z TF Silesia wynosi 96 mln zł, podsumowano.

TF Silesia jest znaczącym akcjonariuszem spółki z udziałem na poziomie 38% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)