"Wojewodowie w tym tygodniu ogłaszają nabory, które będą trwały 12 dni i w tym czasie potencjalni organizatorzy, czyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie składają wnioski na konkretne linie, które chcą uruchomić. Rozstrzygnięcie takiego naboru powinno nastąpić w ciągu kolejnych dziesięciu dni, tak aby organizator z końcem sierpnia wiedział, że otrzymuje środki i może takie linie uruchomić od pierwszego września tego roku" - powiedział Weber.

"Wiemy, że niektórzy samorządowcy już w tej chwili są przygotowani, mają opracowaną siatkę połączeń, siatkę linii komunikacyjnych i są gotowi już teraz takie wnioski składać" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że ustawa o funduszu autobusowym daje możliwość skierowania zapytań ofertowych przez organizatorów przewozów, na przykład przez starostę, czy wójta, do przewoźników i wybór takiego przewoźnika z wolnej ręki, czyli w trybie zapytania ofertowego. Dodał, że do roku 2022 przetargi nie muszą być organizowane.

We wtorek podpisano porozumienia z wojewodami ws. współpracy przy podziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W tym roku do samorządów trafi 300 mln zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, w następnych latach po 800 mln zł. Podpisane porozumienia pozwolą na uruchomienie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i zapewnią jednolite warunki otrzymywania dopłat przez organizatorów transportu we wszystkich regionach.

"Chcemy naprawić sytuację, która jest wynikiem wielu lat zaniedbań (...) Doprowadzono do tego, że +niewidzialna ręka rynku+ miała zorganizować samochodowy transport zbiorowy na terenie całego kraju, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie nie ma innych środków komunikacji" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości podpisania porozumień.

Reklama

Dodał, że według szacunków ekspertów, "ponad 10, a niektórzy mówią nawet, że ponad 14 mln Polaków mieszka na obszarach wykluczonych komunikacyjnie". "My to zmieniamy realnie" - podkreślił. "Dziękuję parlamentowi za szybkie procedowanie tego projektu, przyjęcie ustawy" - powiedział minister, przypominając, że 18 lipca ustawa weszła w życie.

"18 lipca spotkaliśmy się na ten temat z 250 starostami, którzy bardzo pozytywnie odbierają ten program i informują nas o tym, że jest już bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo koncepcji na organizację linii autobusowych, które do tej pory nie funkcjonowały" - dodał.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski