"Dostawy ZT będą wykonywane w roku 2020 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Szacunkowa wartość umów wynosi 187 348 617,89 zł netto, w tym za 159 160 000 zł netto za dostawę ZT płatne proporcjonalnie po dostawie każdego ZT zgodnie z kwotami jednostkowymi uzgodnionymi przez strony. Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna proporcjonalnie do przebiegu ZT w ramach świadczonej usługi utrzymania" - czytamy w komunikacie. 

Umowy przewidują także, w terminie do 180 dni od ich zawarcia, możliwość skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji na świadczenia dodatkowe.

"W przypadku skorzystania z prawa opcji w pełnym zakresie wartość umów może wzrosnąć o kwotę 3 431 800 zł netto" - podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

>>> Czytaj też: Eksperci: Inflacja przyspiesza. To nie koniec dalszego wzrostu cen