Komisja Europejska zdecydowała we wtorek o przeznaczeniu dodatkowych 127 mln euro na pomoc dla uchodźców przebywających w Turcji. Środki te mają im pomóc w integracji z lokalnymi społecznościami w tym kraju.

„UE podtrzymuje swoje zobowiązania wobec Turcji i najbardziej potrzebujących. Nowe fundusze pozwolą nam dotrzeć do ponad 1,6 miliona uchodźców, pomagając im w godnym życiu w Turcji. Nasz program pomocy finansowej jest historią sukcesu pomocy humanitarnej i dał wielu rodzinom szansę na zbudowanie bezpiecznej przyszłości po ucieczce z wojny w Syrii” - powiedział we wtorek Christos Stylianides, unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Projekt w ramach unijnego programu humanitarnego w Turcji zapewnia uchodźcom comiesięczną pomoc finansową za pośrednictwem specjalnej karty debetowej, z której można korzystać tylko w Turcji i której wykorzystanie jest ściśle monitorowane. Pomaga uchodźcom zintegrować się z lokalną gospodarką i społeczeństwem, ponieważ sami płacą za podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie i czynsz.

Program UE na rzecz uchodźców w Turcji został ustanowiony w 2015 r. w odpowiedzi na apel Rady Europejskiej o dodatkowe fundusze na wsparcie uchodźców syryjskich w Turcji. Jego całkowity budżet to 6 miliardów euro.

Jak dotąd zakontraktowano ponad 3,5 miliarda euro, a wypłacono ponad 2,4 miliarda euro. Pomoc humanitarna UE w Turcji koncentruje się na wspieraniu najbardziej narażonych uchodźców poprzez projekty w dziedzinie zdrowia, edukacji, ochrony i zaspokajania podstawowych potrzeb. Takich projektów zrealizowano 80.

Reklama

Projekt, na który przeznaczono 127 mln euro, jest wdrażany przez unijne organizacje ds. pomocy humanitarnej, w ścisłej współpracy z władzami tureckimi. Dzięki finansowaniu z UE ponad 1,6 miliona uchodźców otrzymuje około 20 euro na osobę miesięcznie, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, takie jak czynsz i wyżywienie. Zarejestrowani uchodźcy korzystający z kart debetowych są znani i monitorowani.

Oprócz pomocy humanitarnej projekty rozwojowe w Turcji koncentrują się na edukacji, zarządzaniu migracją, ochronie zdrowia i infrastrukturze miejskiej.

Zadaniem organizacji, które uczestniczą w realizowaniu programów pomocowych, jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ponad 3 mln uchodźców syryjskich przebywających w Turcji, często w bardzo trudnych warunkach.

>>> Czytaj też: USA: Jakakolwiek interwencja Turcji w Syrii jest nie do przyjęcia. Nie dopuścimy do niej