Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Action złożył propozycje układowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podała spółka.
"Zarząd wskazuje, iż treść przedmiotowych propozycji układowych emitenta została uzgodniona z częścią wierzycieli oraz będą one wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem" - czytamy w komunikacie.
"W związku z powyższym spółka przystępuje do działań mających na celu rozpoczęcie głosowania nad układem, zgodnie z treścią wydanego w dniu 25.09.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia mocą którego sędzia – komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym emitenta" - czytamy także.
Wcześniej tj. w maju br. Action zaprezentował projekt propozycji układowych, przygotowany na podstawie uzgodnień negocjacyjnych z wierzycielami.
Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)