GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +3,6 pkt w VIIIWarszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie plus 3,6 pkt wobec plus 2,5 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Przewidywania co do sprzedaży detalicznej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach.

"Diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i lipcu; prognozy w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny" - czytamy w komunikacie.

Ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej, podał Urząd. Zatrudnienie może się zwiększyć nieznacznie.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

"Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem; utrzymują się pozytywne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie korzystnie, po raz pierwszy od listopada ub.r.; odpowiednie przewidywania są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lipcu" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)