Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł


Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała spółka.
"Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000 zł; emisja obligacji nastąpi [...] przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [...]; obligacje nie będą miały formy dokumentu [...]; obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki; planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji; cel obligacji nie musi zostawać określony" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraziło ponadto zgodę na podjęcie przez zarząd wszelkich czynności związanych z emisją obligacji, w tym utworzenie programu emisji obligacji i określenie wszelkich warunków emisji. Każdorazowa emisja serii obligacji wymaga zgody rady nadzorczej, podano również.
Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo na spłatę kredytów bankowych.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)