"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,2% niższym w porównaniu z lipcem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji sprzedanej przedsiębiorstw przemysłowych na poziomie 1,7% r/r.

Narastająco w styczniu-sierpniu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4,3% r/r.

Spadek w 18 z 34 działów przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 18 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Reklama

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5%, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 6%. W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,5%.

"W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 4,5%, dóbr związanych z energią - o 4,4%, a dóbr zaopatrzeniowych - o 0,8%. Zwiększyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 0,6% oraz konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,2%" - czytamy w komunikacie.

"Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 18 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 10,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - 8,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 8,4%, w produkcji metali - o 6,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,6%" - czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,3%, urządzeń elektrycznych - o 6,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 4,2%, podał też Urząd.

Ceny producentów wzrosły o 0,7 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w sierpniu r. o 0,7% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,5% r/r - po rewizji - w lipcu 2019 r.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym ceny w sierpniu wzrosły o 0,2%.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost o 0,8% r/r.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 r. wzrosły o 3,4% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

>>> Czytaj też: Dlaczego prawie 20 proc. Europejczyków pracuje w niepełnym wymiarze godzin? Najnowsze dane Eurostatu