ZPC Otmuchów miały 3,13 mln zł straty netto z działaln. kont. w I poł. 2019 r.


Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,13 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła 3,26 mln zł wobec 3,86 mln zł straty rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa w I półroczu 2019 roku zanotowała znormalizowaną stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości (-) 4 187 tys. zł, względem (-) 305 tys. zł znormalizowanej straty osiągniętej w roku 2018" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
Strata operacyjna wyniosła 2,68 mln zł wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej.
"Grupa wypracowała znormalizowaną stratę z działalności operacyjnej w wysokości (-) 3 572 tys. zł względem znormalizowanego zysku na poziomie 9 tys. zł w roku 2018. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 3 599 tys. zł, co oznacza wynik gorszy o (-) 2 558 tys. zł względem roku 2018, kiedy to wynik EBITDA był równy 6 157 tys. zł" - czytamy dalej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,12 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 103,41 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w I półroczu 2019 roku wyniosła 109 115 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 5 709 tys. zł (tj. 5,5%). Wyższe przychody zanotowano w obu segmentach działalności: wzrost przychodów w obszarze słodyczy wyniósł 6,3%, natomiast wzrost w segmencie produktów śniadaniowych i zbożowych wyniósł 8,7%. Wzrost przychodów był przede wszystkim efektem rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami. Pozytywny trend sprzedaży względem roku 2018 został osiągnięty mimo dalszego ograniczania handlu w niedzielę oraz czynniku sezonowości związanego z wysoką temperaturą jaka miała miejsce w II kw. 2019" - czytamy też w sprawozdaniu.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,94 mln zł wobec 5,2 mln zł straty rok wcześniej.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 223,3 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)