Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Sejm VIII kadencji w ciągu ostatnich czterech lat ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizował ponad 70 razy, prawo energetyczne - 36 razy, telekomunikacyjne - 24 razy, wynika z opublikowanego przez Pracodawców RP "Podsumowania VIII kadencji Sejmu RP".
Autorzy podsumowania zbadali ustawy uchwalone od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r., mające największy wpływ na przedsiębiorców. Według Pracodawców RP, ogólna ocena jest zła - stanowione zbyt szybko prawo miało często niską jakość, powodującą konieczność ciągłych poprawek.
"Niechlubny rekord liczby zmian należy do prawa podatkowego. To już tradycja - każda kolejna kadencja Sejmu nowelizuje coraz więcej przepisów dotyczących podatków. Celem procesu legislacyjnego nie jest najszybsze uchwalenie ustawy, tylko uchwalenie ustawy, która wytrzyma próbę czasu" - czytamy w komunikacie.
W regulacjach z ostatnich czterech lat eksperci Pracodawców RP zauważyli też, że ustawodawca zajmował się uchwalaniem prawa nie mając jasnego celu tego działania.
"Świadczą o tym głębokie zmiany, np. projektów rządowych już na etapie sejmowym - czy w formie autopoprawek, czy poprawek przegłosowywanych na komisjach. Przykładami tego są koleje ustawy o podatku handlowym lub też wielomiesięczne dyskusje na temat podatku jednolitego oraz zamieszanie z wprowadzaniem dnia 12 listopada jako dnia wolnego" - czytamy dalej.
Główną przyczyną powodującą niską jakość ustaw i potrzebę ich ciągłego poprawiania jest - w opinii ekspertów Pracodawców RP - złamanie zasad dialogu społecznego.
"To konsultacje ze stroną pracodawców oraz pracowników pozwalają skonfrontować projekty z wiedzą praktyków i wykryć słabe strony nowych regulacji. Konstytucyjny wymóg konsultacji projektów ustaw był tymczasem z roku na rok coraz częściej łamany. W pierwszym roku kadencji było tak w przypadku 39% ustaw, a w ostatnim dotyczył aż 57%" - czytamy dalej.
Nieustanne poprawki i uchwalanie prawnych bubli utrudniają przedsiębiorcom planowanie inwestycji i godzą w rozwój gospodarki.
"Aby zmienić ten stan rzeczy, należy powrócić do rzetelnego dialogu i konsultacji z partnerami społecznymi oraz nastawić się na efektywność a nie efektowność procesu legislacyjnego" - podsumowano w materiale.
(ISBnews)