ING BSK miał 414,8 mln zł zysku netto, 156,01 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - ING BSK odnotował 414,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 378,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 120 mln zł wobec 961,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 340,4 mln zł wobec 316,5 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 156,01 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 141,81 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 1 208,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 072,2 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 208,4 mln zł wobec 1 072,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROA grupy na koniec września br. wyniósł 1,1% wobec 1,1% rok wcześniej, a wskaźnik ROE - odpowiednio: 12,1% wobec 12,1%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł odpowiednio: 44,3% wobec 45,5% rok wcześniej.

Koszty ogółem w okresie 9 miesięcy br. wzrosły o 8% r/r i wyniosły 1 906,6 mln zł.

"Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 131,2 mln zł (58,2 mln zł w I kw. 2018) - księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału" - zaznaczono w prezentacji wynikowej.

"Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 1,5 pkt proc. i 2,2 pkt proc. powyżej aktualnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 13,966% i 11,966%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 15,17% i 13,90%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9" - czytamy dalej w prezentacji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)