Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Dom Development spodziewa się w tym roku lepszego r/r wyniku netto, choć wzrost za cały 2019 r. nie będzie tak silny, jak za okres I-III kw. br., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Poinformował także, że tegoroczny wynik zostanie wypracowany dzięki przekazaniu - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - ok. 3,5 tys. lokali.
"W III kwartale przekazaliśmy 839 lokali. Przekazania za trzy kwartały to ok. 2,5 tys. - zgodnie z oczekiwaniami. Ponieważ prognoza roczna pozostaje taka sama - czyli 3,5 tys. lokali - oznacza to, że na IV kw. pozostanie do przekazania ok. 1 000 mieszkań i to pokazuje trend, że dość wyraźnie równoważmy przekazania w ciągu roku. Wcześniej kumulacja przekazań w IV kw. tworzyła ryzyka dla jakości przekazań i wyników finansowych. Teraz możemy z większym spokojem prowadzić działalność" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.
Według niego, przekazania roczne na poszczególnych rynkach rozłożą się następująco: ok. 2 800 - Warszawa, ok. 500 - Trójmiasto i ok. 200 - Wrocław.
"Bardzo dobre wyniki finansowe odzwierciedlają efektywność działania grupy. Uzyskiwanie wysokiej marży brutto pozwala nam księgować wyższe przychody i zysk netto. Po [całym] roku spodziewamy się, że wynik netto będzie wyższy, niż w roku ubiegłym" - dodał Zalewski.
Z jego słów wynika jednak, że w całym roku dynamika wyników nie będzie tak wysoka jak za okres I-III kw. br., w którym to przychody wzrosły o 28% r/r do 1 154,5 mln zł, a zysk netto o 73% r/r do 170,3 mln zł. Powodem jest fakt, że IV kw. 2018 r. był dla spółki bardzo mocny, wyjaśnił.
Wcześniej podczas konferencji prasowej członkowie zarządu podkreślali, że spółka nadal koncentruje się na maksymalizacji marż i w III kw. miała 28,3% marży brutto, o 2,9 pkt proc. więcej r/r.
Zalewski poinformował także, że w IV kw. deweloper wprowadzi do realizacji ok. 1,1 tys. mieszkań, co da ok. 3,7 tys. wprowadzeń w całym roku wobec 3,6 tys. rok wcześniej.
Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.
(ISBnews)