W kilku najbliższych lat 8 mln zł zasili Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Pieniądze te umożliwią podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej w regionie. W praktyce - możliwe będzie zapraszanie najwybitniejszych specjalistów z topowych światowych uczelni po to by wykładali na Śląsku.

„Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to realizacja zadań, zapisanych w programie działań strategicznych. Chcemy w ten sposób podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej naszych uczelni, aby zachęcać młodych ludzi do studiowania u nas i związania swojej przyszłości z miastami i gminami Metropolii” – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pierwszy nabór wniosków ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Do rozdysponowania przeznaczono 900 tys. zł. Do roku 2022 władze Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczą na ten cel 8 mln zł. Konkurs skierowany będzie do uczelni publicznych i niepublicznych działających na terenie Metropolii. Dofinansowanie może wynieść nawet 99% wartości projektu.


Remedium w walce z depopulacją


Region dotyka depopulacja. Powołanie Funduszu ma wspierać potencjał naukowy i edukacyjny Metropolii. Zbyt często młodzi ludzie wyjeżdżający na studia - już nie wracają. Zakładają rodziny i wiążą się z bardzo odległymi miejscami. Powoduje to drenaż intelektualny, ubożeje potencjał naszych miast. Wydaje się, że wsparcie naszych uczelni, aby były atrakcyjne, jest słusznym kierunkiem - podkreśla Kazimierz Karolczak.

Uczelnie będą zabiegać o wybitnych naukowców związanych z takimi ośrodkami jak: Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford czy Yale. Lokalnym władzom zależy na tym, by młodzi ludzie mając na miejscu dostęp do światowej klasy specjalistów wybierali studia w regionie. Ma to stworzyć silniejsze związki z Metropolią i zapewnić wyspecjalizowane kadry na przyszłość. Bo tych, jak pokazują badania, brakuje już dziś.

Efekt konsultacji

Kształt Funduszu to efekt konsultacji, brał w nich m.in. udział prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tomasz Pietrzykowski, który przewodniczy działającej przy Metropolii radzie społeczno-gospodarczej. Fundusz realizuje jedno z zadań, które zostało określone w „Programie działań strategicznych GZM do roku 2022”. Uchwałę dotyczącą powołania Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki podjęto 17 września 2019 w czasie zgromadzenia GZM w Tychach.Reklama