Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Alumetal odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 20,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,68 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w III kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 22,6 mln zł co oznacza, że był o 21,9% niższy w stosunku do III kwartału 2018 roku, kiedy to wyniósł 29,0 mln zł.

W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce i na Węgrzech, Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2019 roku wyniósł 13,3 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w III kwartale 2018 roku o 38,2%. W okresie 9 miesięcy 2019 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 47,2 mln zł, co oznacza spadek o 36% w stosunku pierwszych 9 miesięcy poprzedniego roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,05 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 416,31 mln zł rok wcześniej.

"Wolumen sprzedaży wyrobów w III kwartale 2019 roku wyniósł 44,1 tys. ton i był o 9,2% mniejszy niż w III kwartale 2018 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniósł 148,3 tys. ton i był mniejszy o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 193,9 tys. ton" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 38,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 70,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 083,3 mln zł w porównaniu z 1 295,04 mln zł rok wcześniej. Za 9 miesięcy 2019 roku zysk EBITDA wyniósł 72,6 mln zł, czyli spadł o 26,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W III kwartale 2019 roku, operacyjny cash flow był wyższy od zysku EBITDA o 16,3 mln zł. Powodem tej sytuacji był spadek przychodów ze sprzedaży o 16,0% w stosunku do II kwartału 2019 roku, co w konsekwencji zaowocowało zmniejszeniem poziomu majątku obrotowego netto. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku operacyjny cash flow był o 64,8 mln zł wyższy od zysku EBITDA w wyniku istotnego zmniejszenia wartości sprzedaży spowodowanego przede wszystkim spadkiem cen, co obniżyło poziom zaangażowania kapitału obrotowego. Efekt ten został spotęgowany skróceniem cyklu rotacji kapitału pracującego o 6 dni w analizowanym okresie. Za ostatnie cztery kwartały zysk EBITDA wyniósł 95,0 mln zł, a operacyjny cash flow wyniósł 149,1 mln zł, wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 63,61 mln zł wobec 44,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)