Unibep wybuduje kompleks sportowy w Mińsku na Białorusi za 10,9 mln euro nettoWarszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mińsku na Białorusi, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 10,9 mln euro netto.

"Zamawiającym jest 'Akwa Mińsk' przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 10,9 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 46,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także.

Zamawiający zapłaci spółce zaliczki ze środków własnych na poczet realizacji prac projektowych.

"Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II). Umowa w zakresie części I wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy, zaś w odniesieniu do części II warunkiem wejścia umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy zamawiającym a bankiem i uzyskanie przez emitenta pisemnego potwierdzenia Banku" - czytamy dalej.

Termin realizacji prac budowlanych wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy w zakresie części II, podsumowano.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)