GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku w 26 z 34 działów przemysłuWarszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,5% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,4%, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 7,8%. W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost 6,1%.

"We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 8,7%, dóbr zaopatrzeniowych - o 2,8%, dóbr inwestycyjnych - o 2,7%, dóbr związanych z energią - o 2,6%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 2,2%" - czytamy w komunikacie.

"Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 13%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 10,5%, maszyn i urządzeń - o 7,5%, mebli - o 7,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,4%, w produkcji wyrobów z metali - o 6,2%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali - o 3,8%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 3,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 1,6%, podał także Urząd.

(ISBnews)