Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości ponad 3,75 mld zł netto (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 roku włącznie, podała spółka.

"Emitent zbudował największy portfel zamówień na rynku kolejowym w Polsce i jest jednym z najlepiej usprzętowionych i wyposażonych w odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe wykonawców na rynku infrastruktury kolejowej. Grupa emitenta posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje aby prowadzić działalność i realizować projekty infrastrukturalne na rynku tramwajowym w Polsce. Grupa będzie koncentrować się na selektywnym wyborze rentownych projektów, również w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, których realizacja będzie odbywać się z wykorzystaniem własnej doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej i posiadanego parku maszynowego" - czytamy w pozostałych informacjach do raportu za III kwartał. 

Według spółki, dalsze możliwości rozwoju stwarzają nowe rynki zbytu (projekty tramwajowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, elektroenergetyka, gazownictwo, rynek rafineryjny, drogownictwo) w oparciu o działania organiczne, rozwój kadry zarządzającej i inżynieryjnej oraz ewentualne akwizycje.

"Ponadto spółka planuje wrócić na rynek tramwajowy, selektywnie podchodząc do ogłaszanych przez samorządy projektów, pozwalających na optymalne wykorzystanie potencjału spółki" - czytamy także. 

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)