Groclin miał 2,66 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Groclin odnotował 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,94 mln zł wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,02 mln zł wobec +5,63 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,56 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 33,99 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,19 mln zł w porównaniu z 140,56 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,69 mln zł wobec 15,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,01 mln zł wobec 3,64 mln zł straty rok wcześniej.

"W perspektywie kolejnych miesięcy niezmiennie prowadzone będą działania zmierzające do poprawy poziomu i struktury bazy kosztowej. W dalszym ciągu duży nacisk położony będzie na staranny dobór projektów i koncentrację na najbardziej rentownych kontraktach. Zamierzamy kontynuować redukcję części naszych aktywów, m.in. nieruchomości" - powiedział prezes André Gerstner w liście do raportu.

Pod koniec ubiegłego roku Groclin sprzedał udziały w spółkach segmentu inżynieryjnego. Ponadto w pierwszej połowie br. sprzedał zakład zlokalizowany w Grodzisku Wielkopolskim oraz nieruchomość w Karpicku. Jednocześnie działalność produkcyjną Grupy przeniesiono za granicę, przypomniała spółka w komunikacie.

"Nadal duży nacisk kładziemy na staranny dobór projektów i koncentrację na najbardziej rentownych kontraktach. Wygaszamy zlecenia o niskiej marży, nawet jeśli ma to przynieść chwilowe zmniejszenie portfela obsługiwanych projektów. Celem na ten rok była poprawa sytuacji finansowej Grupy oraz bezpieczna reorganizacja działalności, co w znacznej mierze zostało zrealizowane. Dzięki temu możemy coraz większą uwagę skupiać na walce o rynek" - dodał Gerstner, cytowany w komunikacie.

Poprawa sytuacji finansowej daje szerokie możliwości rozwoju w nowych obszarach rynku poszyć. Groclin chce, by jego poszycia były obecne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, a także pociągach, podkreślono w materiale.

"Wierzymy w potencjał rozwojowy tego segmentu. Nieustannie badamy rynek pod kątem zarówno nowych partnerów biznesowych, jak i nowoczesnych rozwiązań projektowych. Ponadto konsekwentnie analizujemy napływające do firmy zapytania oraz prowadzimy rozmowy z nowymi, potencjalnymi partnerami" - podsumował prezes.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)