BFG: Stawka funduszy ochrony środków gwarantowanych to 0,4% sumy lokat w 2020 r.


Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2020 na poziomie 0,4% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, podał BFG. Na 2019 r. BFG ustalił wcześniej tę stawkę na poziomie 0,45% sumy środków.
"Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustala na 2020 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy, w wysokości 0,4 % sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami" - czytamy w uchwale Rady.
Podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązane są utworzyć fundusze ochrony środków gwarantowanych na 2020 rok według stanu środków za październik 2019 roku, podano także.
(ISBnews)