Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl zakończyła realizację drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną, podała spółka. Łączna wartość inwestycji to 52 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nowego zakładu w 2020 roku.
Grupa Recykl otrzymała z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak drogi wewnętrzne i chodniki, zagospodarowanie terenu, sieci i oświetlenie terenu, poinformowano.
"Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kończy proces budowy nowego zakładu przetwarzania odpadów gumowych, zlokalizowanego na terenie oddziału spółki zależnej emitenta w Chełmie" - czytamy w komunikacie.

O zakończeniu I etapu inwestycji, czyli oddaniu do użytku hali produkcyjnej i linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie, spółka informowała pod koniec września br.
"Zakończenie drugiego etapu budowy zakładu pozwala spółce zależnej na wdrożenie, w miarę potrzeb, pracy w systemie trzyzmianowym. Nowy zakład ma obecnie możliwość osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej, co powinno mieć miejsce w trakcie roku 2020, w zależności od zapotrzebowania na wyroby wytwarzane w zakładzie - granulatu, mączki gumowej lub pudru gumowego, a w przyszłości także gumowe dodatki stabilizujące SMA oraz inne czynniki mające wpływ na działalność emitenta" - czytamy dalej.
Według szacunków zarządu, nowy zakład pozwoli osiągnąć w 2020 roku dodatkowe przychody w wys. 11,5 mln zł, oparte na przerobie wolumenu 35 tys. ton zużytych opon.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.
(ISBnews)