Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - BBI Development podjął decyzję o rozpoczęciu analizy aktualności i wykonalności dotychczasowych założeń i przeglądzie alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, podała spółka.
Projekt realizowany jest przez spółkę zależną Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (PD10), podano także.
"Dotychczasowe założenia dotyczące realizacji projektu 'Małe Błonia' opierają się na koncepcji projektowania, wznoszenia i komercjalizacji kolejnych etapów osiedli mieszkaniowych wraz z uzupełniającym planem ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów będących własnością PD10 i ich zagospodarowania pod inwestycje handlowo-usługowe" - czytamy w komunikacie.
Dotychczasowa realizacja powyższych założeń nie doprowadziła jednak do osiągnięcia przez PD10 przychodów, które pozwoliłyby poprawić wynik finansowy spółki zależnej, zapewnić rentowność projektu i zagwarantować płynność finansową. Rosnące ceny wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, w tym zwłaszcza materiałów budowlanych, wysoka, historyczna cena nabycia gruntów, jak również znaczne koszty finansowe obciążające wynik PD10 stanowią podstawę dla zarządu do podjęcia decyzji o opracowaniu studium wykonalności i rentowności dotychczasowych założeń dla projektu oraz oceny alternatywnych rozwiązań jego dalszej realizacji, dodano także.
"Przegląd opcji strategicznych dla projektu 'Małe Błonia' ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza realizacji tego projektu, który pozwoliłby osiągnąć następujące cele strategiczne: poprawę płynności PD10, spłatę istniejącego zadłużenia PD10, szybsze wygenerowanie środków finansowych oraz istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych. Zarząd emitenta dokona zarówno analizy aktualności dotychczasowych założeń projektu, jak również przeglądu alternatywnych opcji dla realizacji dalszych etapów mieszkaniowych lub sprzedaży aktywów PD10" - czytamy dalej.
Zamierzeniem zarządu jest ukończenie rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych i podjęcie decyzji co do dalszego sposobu realizacji projektu "Małe Błonia" jeszcze w roku 2019, stwierdzono również.
BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.
(ISBnews)