W wezwaniu na Stopklatkę złożono zapisy na 208 361 akcji


Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji Stopklatki złożone zostały zapisy na łącznie 208 361 akcji, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Stopklatka, ogłoszonego 11 października 2019 roku oraz zmienionego 20 listopada 2019 roku przez spółkę Kino Polska TV (nabywający), było 250 476 akcji spółki Stopklatka, przypomniano.
"W trakcie wezwania złożone zostały zapisy na sprzedaż 208 361 sztuk akcji spółki Stopklatka SA stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. W wyniku realizacji zapisów nabywający nabył 208 361 akcji, co oznacza że posiada łącznie 11 129 145 sztuk akcji stanowiących 99,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A." - czytamy w komunikacie.
11 października br. spółka Kino Polska TV informowała, że w wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w spółce, tj. 11 171 260 akcji spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie do 11 171 260 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.
(ISBnews)